Chodecz, 24 lipca 2023r. 

OGŁOSZENIE

W dniach 8, 9 i 10 sierpnia 2023r.  w godz. od 09.00 do 14.30 z przerwą od 12.00 do 12.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. Wszystkie osoby, które wcześniej zostały zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy uprasza się o odbiór żywności.

Osoba odbierająca paczkę na żądanie wydającego musi okazać się dowodem osobistym.

 

Ze względu na brak możliwości przechowywania żywności pracownicy socjalni proszą uprawnione osoby do jej odbioru w wyznaczonym terminie.

 

MGOPS   w  CHODCZU

INFORMACJA

WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGRZEWAJĄCYCH SIĘ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ LUB POMPĄ CIEPŁA,

MOŻNA SKŁADAĆ OD 1.12.2022R. DO 1.02.2023R. W GODZ. OD 8:00 DO 12:00 W POK. 7B.

 

WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ LUB NA STRONIE MGOPS CHODECZ BĄDŹ  W POKOJU 7B.

 

Wniosek o dodatek elektryczny

Informacja o odbiorze osobistym

Klauzula informacyjna RODO

Uwaga!

Osoby, które dostały informację o pozostawieniu ich wniosku o dodatek węglowy bez rozpatrzenia, mające wyodrębniony lokal mieszkalny (tj. własną kuchnię, pokój/pokoje, ew. łazienkę), któremu przed 30.11.2022r. nie ma możliwości nadania odrębnego adresu, mogą ponownie złożyć do 30.11.2022r. wniosek o dodatek węglowy.

OGŁOSZENIE

W dniach 13 (czwartek) i 14  (piątek) października 2022r. w godz. od 10.oo do 15.oo z przerwą od 12.00 do 12.30


w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB)
będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

W tej dostawie będą wydawane tylko 2 produkty tj. cukier i olej w ilościach po 1 opakowaniu na osobę.

Wszystkie osoby, które wcześniej zostały zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut.

Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy uprasza się o odbiór żywności. Osoba odbierająca paczkę na żądanie wydającego musi okazać się dowodem osobistym.

 

Ze względu na brak możliwości przechowywania żywności pracownicy socjalni wydający żywność proszą uprawnione osoby do jej odbioru w wyznaczonym terminie.

 

W związku z tym, że wydawane będą tylko 2 produkty nie obowiązuje żaden harmonogram z podziałem na miejscowości.

 

                                                             MGOPS  w CHODCZU

Wnioski w sprawie dodatku do innych źródeł ciepła (ZC) – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG oraz olej opałowy przyjmowane będą od 23 września 2022r.do 30 listopada 2022r.

w godzinach 8:00 – 12:00 (od poniedziałku do piątku w pokoju 7b )

 

Wniosek do pobrania

Informacja o odbiorze osobistym

Klauzula Informacyjna